Tečaj talijanskog jezika na internetu

Postoji dosta tečajeva talijanskog dostupnih na internetu, ali jedan od najkompletnijih i kojeg preporučujemo nalazi se na portalu “One world Italiano” – tečaj . Odličan tečaj sastoji se od titlovanih lekcija na Youtube-u, a na samom portalu su dostupni vježbe, diktati, i brojni materijali pomoću kojih usvojiti i usavršiti znanje talijanskog .

Apsolutno se preporučuje.